Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

MOET DE HANDELSHUURDER DE HUUR BETALEN VOOR DE PERIODE VAN LOCK-DOWN?

30/11/2020

Dat de winkels op 01.12.2020 na een tweede lock-down terug openen is goed nieuws.   Het neemt echter niet weg dat heel wat eigenaars-verhuurders met de wrange vaststelling blijven dat hun huurder (opnieuw) weigerde om huur te betalen.   Terecht of niet ?

Als raadsman van meerdere belangrijke ontwikkelaars en verhuurders van retail vastgoed hebben wij hierover diverse procedures gevoerd en telkens werd geoordeeld dat de handelshuurder de huurgelden wel degelijk moet betalen, ook voor de periode dat de winkels verplicht moesten sluiten.

Meer

EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK?

26/11/2020

De overschrijving van een (grote) geldsom naar een bankrekening waarvan u zelf geen titularis bent, wordt naar juridisch vakjargon omschreven als een bancaire gift.

Te denken valt aan de situatie waarbij je kind een grote aankoop gaat doen.

De ouders wensen hun kind hierbij financieel te ondersteunen d.m.v. een geldsom te transfereren van hun bankrekening naar deze van het kind.

Meer

WERKNEMER WEIGERT MONDMASKER TE DRAGEN: IS EEN ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN GERECHTVAARDIGD?

26/11/2020

Het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat het dragen van een mondmasker verplicht is op de arbeidsplaats wanneer de regels van social distancing niet kunnen worden gerespecteerd. Meer

DE EEUWIGE STUDENT: WANNEER STOPT DE ONDERHOUDSPLICHT VAN DE OUDERS?

26/11/2020

Artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat (niet-samenwonende) ouders naar evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvestiging, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen.

Deze onderhoudsplicht blijft doorlopen indien het kind bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar zijn of haar studies nog niet voltooid heeft.

 

 

Meer

ONGEVAL OVERKOMEN AAN EEN UITZENDKRACHT

26/11/2020

Stel: U stelt een uitzendkracht te werk in uw onderneming en er overkomt hem of haar een arbeidsongeval op de werkvloer of op weg naar en van het werk.  

Indien het een ernstig ongeval betreft, is het slachtoffer mogelijks lange tijd arbeidsongeschikt en kan er zelfs sprake zijn van een blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

Meer

Pagina 1 van 49  >  >>

© 2015 Argus Advocaten