Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Uw managementvennootschap is niet langer een middel om beroepsinkomsten te onttrekken aan de huwgemeenschap!

12/02/2020

Stel, u heeft een managementvennootschap, waarvan de aandelen persoonlijk aan u toebehoren (opgericht voor het huwelijk of oprichtingskapitaal betaald met eigen gelden). U bent gehuwd onder het wettelijk stelsel en keert zichzelf maandelijks een vergoeding uit, die toebehoort aan de huwgemeenschap (gemeenschap van aanwinsten). 

Meer

Argus Advocaten verwelkomt Mr. Stef Brugmans!

06/01/2020

Mr. Stef Brugmans studeerde in 2005 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Aansluitend schreef hij zich in aan de balie van Hasselt. Meer

Kennisgeving van de concrete ontslagredenen in het kader van de CAO 109 per e-mail i.p.v. per aangetekende brief - Kan dit?

19/12/2019

In toepassing van de CAO nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag heeft de werknemer die ontslagen wordt, het recht om van zijn werkgever de concrete ontslagredenen te kennen. Meer

Aanrijding met een everzwijn: waar ligt de verantwoordelijkheid voor de Gemeente?

19/12/2019

De afgelopen tijd verschijnt het bijna dagelijks in het nieuws of in de kranten: aanrijdingen met wilde everzwijnen nemen steeds meer toe.

Maar wat met de schade in geval van een aanrijding met een everzwijn?

Wie kan aansprakelijk worden gesteld?

Meer

Wetsvoorstel van 1 oktober 2019 tot het strafbaar stellen van het opzettelijk en herhaaldelijk verzuimen huurgeld te betalen

19/12/2019

Het recht op huisvesting is verankerd in de grondwet. Het recht op huisvesting komt tegemoet aan een belangrijke (zelfs essentiële) behoefte. Echter, wie een privéwoning of een sociale woning huurt, heeft  niet enkel rechten maar ook verbintenissen, o.m. de contractuele verplichting tot het betalen van de huurgelden en lasten. Meer

Pagina 1 van 38  >  >>

© 2015 Argus Advocaten