Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

CENTRAAL ERFRECHTREGISTER

04/03/2018

Vanaf 1 maart 2018 start het Belgisch Notariaat met het Centraal ErfrechtRegister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging in het register inschrijven. Ook de akten waarin een erfgenaam de nalatenschap verwerpt of aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten in het centraal erfrechtregister geregistreerd worden. Die akten en attesten stellen vast wie de erfgenamen zijn. Ze zijn nodig om de bij de banken geblokkeerde tegoeden van de erflater vrij te krijgen. Het betreft een nieuw register, naast het reeds bestaande Centraal Register der Testamenten.

Mr. René KUMPEN

 

Meer

ENKELE RECENTE EN TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN IN HET STRAF-EN STRAFPROCESRECHT : DE SNELTREIN DAVERT DOOR

28/01/2018

Wie dacht dat na de Potpourri wetten de wijzigingen in het straf-en strafprocesrecht zouden stilvallen komt bedrogen uit.

Ook gedurende de eerste helft van het gerechtelijk jaar 2017-2018 werden er verscheidene nieuwe regelingen getroffen op wetgevend vlak.

In dit artikel bespreken we volgende wijzigingen:

 1. 'Kraken' strafbaar geworden sedert 16 november 2017

 2. Verlenging termijn vrijheidsberoving van 24u naar 48u

 3. Uitbreiding termijn voor onmiddellijke aanhouding en invoering beveiligingsperiode

 4. Strengere straffen voor verkeersmisdrijven en de verjaring van de strafvordering

 

Meer

DE WINSTPREMIE – EEN ALTERNATIEVE VORM VAN VERLONING?

28/01/2018

De Programmawet van 25 december 2017 heeft door een wijziging van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen een nieuw systeem van deelname in de winst ingevoerd, de zogenaamde winstpremie.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen ondernemingen de werknemers laten meedelen in de winst. Door de toekenning van een winstpremie kunnen de werknemers, zonder hen binnen de onderneming stemrecht toe te kennen, beloond worden door hen te laten participeren in de winst van de onderneming.

 

 

 

Meer

Uitbreiding flexi-jobs vanaf 1 januari 2018

19/01/2018

Zoals ondertussen bijna algemeen geweten, kunnen werknemers sinds 1 december 2015 naast hun hoofdjob bijkomende flexi-jobarbeidsovereenkomsten aangaan in de horecasector.

Nu is er echter in de programmawet van 25 december 2017 besloten om dit systeem van flexi-jobs vanaf 1 januari 2018 op tweeledige wijze uit te breiden:

  • Enerzijds is er een uitbreiding doorgevoerd naar andere sectoren dan de horecasector;

  • Anderzijds is er een uitbreiding doorgevoerd naar gepensioneerden en tijdelijke leerkrachten toe.

Meer

Nieuwe sancties bij laattijdig neerleggen van jaarrekening

19/01/2018

In onze vorige post meldden we u al dat het vennootschapsrecht in 2018 ingrijpend zal veranderen. Dit is zonder twijfel de belangrijkste wijziging van de laatste jaren.

Het is echter niet de enige.

Op 12 juni 2017 heeft de wetgever ook al de gerechtelijke ontbindingsprocedure (art. 182 W.Venn) aangescherpt om het gebruik van slapende vennootschappen aan banden te leggen. Hierbij werden verstrengde maatregelen doorgevoerd die een impact hebben op alle vennootschappen die (zelfs éénmalig) hun jaarrekening niet of laattijdig neerleggen.

Meer

Pagina 1 van 24  >  >>

© 2015 Argus Advocaten