Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Mr. René Kumpen verzorgt op 26.02.2019 voor mantelzorgvereniging Samana een lezing omtrent co-housing & Kangoeroewonen

01/02/2019

Als mantelzorger maak je misschien op een bepaald moment de beslissing om samen te gaan wonen met de zorgbehoevende. Dit brengt uiteraard verscheidene praktische vragen met zich mee. Mr. René Kumpen geeft u de antwoorden. Meer

FLITSCONTROLES SOCIALE INSPECTIE IN 2019

11/01/2019

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt de volgende controles aan in 2019:

 

Meer

Nieuwsflash

24/12/2018

Het Grondwettelijk Hof stelt een ongelijkheid vast tussen gehuwden en wettelijke samenwoners bij de duurtijd van voorlopige maatregelen. Meer

HET BEWIJSRECHT IN EVOLUTIE

07/12/2018

Dat het bewijsrecht evoluties ondergaat mag vanzelfsprekend lijken, zeker gezien de “recente” evoluties in onze manier van communiceren en dus ook inzake aanbieding en aanvaarding of m.a.w.de wijze waarop overeenkomsten tot stand komen.  De werkelijkheid is evenwel dat we onze bewijsregels, zeker in zaken van burgerlijk recht, nog steeds voornamelijk putten uit een Burgerlijk Wetboek dat dateert van 1804, een tijdperk waarin telefonie, telefax, e-mailverkeer, e-commerce … zelfs de verbeelding van toenmalige science-fiction auteurs te boven zouden gegaan zijn.    

 

Meer

EEN ERFOVEREENKOMST ONDER DE KERSTBOOM?

07/12/2018


 De overgang van vermogen na overlijden geschiedt ofwel volgens de wet ofwel volgens een testament. Al van in het Romeins recht is het verboden om deze overgang bij leven te regelen, behoudens zeer beperkte wettelijke uitzonderingen.

 De wetgever heeft een evenwicht gezocht tussen dit principiële verbod en de mogelijkheid om familiale afspraken te maken onder de benaming “toegelaten erfovereenkomsten”.

 In tegenstelling tot wat men zou kunnen vermoeden, is het doel van de nieuwe wetgeving niet om al tijdens het leven “de toekomstige nalatenschap te regelen”.


Meer

Pagina 1 van 29  >  >>

© 2015 Argus Advocaten