Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Het verschil tussen feitelijke/wettelijke samenwoners en gehuwden in het erfrecht

01/06/2018

 

Wij krijgen in de praktijk vaak de vraag wat nu precies de verschillen zijn tussen feitelijke/wettelijke samenwoners en gehuwden op vlak van erfrecht.

 

Meer

MIJN VRIEND(IN) IS OVERLEDEN? WAT MET ONS HUIS?

01/06/2018

Wat met de gezamenlijke aangekochte woning indien één van de feitelijke samenwoners overlijdt?

In tegenstelling tot gehuwden en wettelijke samenwoners, heeft de wetgever niet voorzien in een erfrecht voor feitelijke samenwoners.

Indien één van beiden overlijdt, zal zijn/haar nalatenschap in principe toekomen aan de wettelijke erfgenamen, te weten de kinderen, de ouders of de broers en zussen.

Dit kan een probleem zijn wanneer de feitelijke samenwoners samen een huis aankochten (in onverdeeldheid).

Hoe kan dit worden opgelost?

Meer

HET AANWASBEDING: EEN VOORDEEL VOOR U OF VOOR DE FISCUS?

01/06/2018

Wat met de gezamenlijke aangekochte woning indien één van de feitelijke samenwoners overlijdt?

In tegenstelling tot gehuwden en wettelijke samenwoners, heeft de wetgever niet voorzien in een erfrecht voor feitelijke samenwoners.

Indien één van beiden overlijdt, zal zijn/haar nalatenschap in principe toekomen aan de wettelijke erfgenamen, te weten de kinderen, de ouders of de broers en zussen.

Dit kan een probleem zijn wanneer de feitelijke samenwoners samen een huis aankochten (in onverdeeldheid).

Hoe kan dit worden opgelost?

Meer

DE WIJZIGINGEN IN HET HUURRECHT VANAF 1 SEPTEMBER 2018

25/03/2018

Op 14.07.2017 werd het voorontwerp van het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan’ goedgekeurd. Dit decreet zal binnen Vlaanderen de bestaande Woninghuurwet vervangen en voorziet een aantal belangrijke wijzigingen.

Nieuwe opzegmodaliteiten

De wetgever heeft willen inspelen op de maatschappelijke realiteit dat er steeds meer en variërende vormen van huurcontracten van korte duur worden afgesloten. Zodoende wordt voorzien in een vroegtijdige eenzijdige opzegging, met als doel het bevorderen van de woonzekerheid.

Meer

ONTSLAG VOORTAAN OOK DIGITAAL MOGELIJK?

25/03/2018

Wanneer U als werkgever (of als werknemer) beroep doet op een in de zin van de Wet van 21.07.2016 (en het K.B. van 14.09.2016) erkend gekwalificeerde dienstverlener (en de voorwaarden hieronder tevens vervuld zijn) is het wettelijk mogelijk om een elektronische aangetekende zending te versturen met dezelfde juridische waarde als een papieren aangetekende zending.

Wanneer beroep wordt gedaan op een gekwalificeerde dienstverlener moet de afzender van de aangetekende zending niet bewijzen dat het om een origineel document gaat noch dat het document door de geïdentificeerde afzender verstuurd werd naar de correcte bestemmeling.

Meer

Pagina 1 van 25  >  >>

© 2015 Argus Advocaten