Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Lezingenreeks Mr. René KUMPEN: "Mantelzorgers voelen wel maar denken niet"

05/07/2018

Mr. René Kumpen verzorgt een lezingenreeks over het thema ERFRECHT EN MANTELZORGERS met als titel: “Mantelzorgers voelen wel maar denken niet”.

Uitgangspunt van de lezing is de vaststelling dat mantelzorgers onvoldoende voorbereid zijn op latere erfrechtelijke geschillen.

Meer

Schending bedrijfsgeheimen door werknemers: betere bescherming op komst

05/07/2018

Uiterlijk op 09.06.2018 dient de Europese Richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken ervan (verder “de Richtlijn”) omgezet te zijn in het Belgische recht.

 

Meer

Een schenkingsakte geherkwalificeerd als een "vermomde verkoop"

05/07/2018

Het Hof van Beroep deed recent een opmerkelijke uitspraak met betrekking tot een casus die als volgt kan worden samengesteld:

Een koppel was gehuwd onder het wettelijk stelsel. Het huwelijk werd ontbonden bij vonnis van echtscheiding en de notaris-vereffenaar werd aangesteld. In de vereffening ontstond betwisting met betrekking tot het eigendomsstatuut van de onroerende goederen van de man waarvan twee onroerende goederen verworven werden bij notariële schenking en één onroerend goed bij testamentair legaat.  In de notariële akte wordt voorzien dat de schenkingsakte spreekt van een schenking onder de levenden als voorschot op erfdeel en met vrijstelling van inbreng in natura.

Meer

Het verschil tussen feitelijke/wettelijke samenwoners en gehuwden in het erfrecht

01/06/2018

 

Wij krijgen in de praktijk vaak de vraag wat nu precies de verschillen zijn tussen feitelijke/wettelijke samenwoners en gehuwden op vlak van erfrecht.

 

Meer

Pagina 1 van 26  >  >>

© 2015 Argus Advocaten