Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Erfenisbejaging: giften aan thuiszorgverleners steeds uitgesloten?

29/11/2019

Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest uitspreken over de vraag of een thuiszorgverlener giften mag aanvaarden van de terminaal zieke persoon die hij in de laatste levensfase heeft bijgestaan. Meer

Vlaams opleidingsverlof, de opvolger van het betaald educatief verlof

29/11/2019

Sinds 1 september 2019 maakt het stelsel van het betaald educatief verlof, dat werknemers uit de privésector toeliet een opleiding te volgen met behoud van loon, plaats voor het Vlaams opleidingsverlof.  

Het Vlaams opleidingsverlof heeft als doel werknemers te motiveren arbeidsgerichte en loopbaangerichte opleidingen te volgen.

Meer

Het einde van de woonbonus

29/11/2019

Eén van de eerste beslissingen van de Vlaamse regering heeft een directe impact op de koper in de vastgoedsector. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord omvat namelijk een afschaffing van de woonbonus, een maatregel die reeds zal ingaan vanaf 1 januari 2020.

De geïntegreerde woonbonus dooft uit en er vindt een tax shift plaats van het bezitten van een woning, naar het verwerven van een woning.

Meer

Multidisciplinaire Onderzoeksteams: MOTEM

29/11/2019

Op 12 november 2019 werd een kaderakkoord gesloten tussen vijf sociale inspectiediensten (RSZ, TSW, RVA, RSVZ en RIZIV), de Federale Gerechtelijke Politie en Justitie.

Gespecialiseerde onderzoeken inzake sociale fraude zullen hierdoor voortaan overal kunnen worden behandeld door gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams (MOTEM).

Meer

De tienjarige aansprakelijkheid ... vanuit fiscaal oogpunt

29/11/2019

Het feit dat de aannemer tot 10 jaar na oplevering aansprakelijk blijft voor gebreken waardoor het gebouw geheel of gedeeltelijk teniet gaat (artt. 1792 en 2270 BW),  is iets wat hem als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt (sinds 01.07.2018 bestaat de wettelijke verplichting voor aannemer, architect en andere dienstverleners in de bouwsector om zich te verzekeren). Meer

Pagina 1 van 37  >  >>

© 2015 Argus Advocaten