Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

SCHADEVERGOEDING BIJ BLIJVENDE LICHAMELIJKE LETSELS (CASSATIE-ARREST 25.04.2019)

26/06/2020

Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval of een ander schadegeval, kan het zijn dat u hieraan lichamelijke letsels overhoudt.

De aard en de omvang van uw lichamelijke letsels zal worden onderzocht door een geneesheer, met name uw eigen raadsgeneesheer (aangesteld via uw verzekeringsmaatschappij), of de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij van de andere partij of een onafhankelijke gerechtelijke geneesheer-deskundige.

Meer

MANTELZORG AANBIEDEN IS DAAROM NOG GEEN VOLWAARDIG BEROEP

26/06/2020

In een recente casus diende het Hof van Beroep zich uit te spreken over de situatie waarbij een kind tewerkgesteld was bij diens ouders en na de beëindiging van de tewerkstelling dezelfde vergoeding bleef ontvangen, voorhoudend, dat het een vergoeding was voor de verzorging, onderhoud en het toezicht van de moeder. Meer

HOE NIEUWSGIERIG MOGEN ERFGENAMEN ZIJN T.A.V. HUN STIEFMOEDER?

26/06/2020

De heer X huwt in eerste huwelijk en heeft drie kinderen. Na diens echtscheiding hertrouwt hij in tweede huwelijk met mevrouw Y. De echtgenoten huwen onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen. Na het overlijden van hun vader vorderen de kinderen een bankonderzoek tegen hun stiefmoeder inzake ... Meer

ERFRECHT EN VERJARING HEBBEN EEN MOEILIJKE VERHOUDING TOT ELKAAR

26/06/2020

Het komt herhaaldelijk voor dat ouders gelden in bezit stellen van één van hun kinderen met diverse bedoelingen, soms ook gewoon om minder erflasten te betalen na hun overlijden.

Hieruit kunnen erfrechtelijke geschillen ontstaan : beweringen van bancaire schenking of beweringen van teruggave aan de erflater, of beweringen van latere bestemming ten gunste van de ouder.

Meer

DE STRIJD TUSSEN STIEFOUDER EN STIEFKIND

26/06/2020

Een man die reeds vier kinderen had uit een vorig huwelijk , en een vrouw die reeds een zoon had, huwden in …….. onder het ………….. wettelijk stelsel van scheiding van goederen. In 1988 wijzigt het ………….. huwelijksvermogensrecht  en verandert van een stelsel van scheiding van goederen naar een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten. Meer

Pagina 1 van 46  >  >>

© 2015 Argus Advocaten