Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Argus Advocaten versterkt de link met Noord-Limburg

27/03/2019

Argus Advocaten zet een nieuwe stap in hun groeiverhaal en verankert zich verder in Noord-Limburg door hun tweede kantoor te verplaatsen naar Noordlink, de hotspot die ondernemers uit de regio verbindt. Meer

VERKEERSOVERTREDERS OPNIEUW STRENGER BESTRAFT: DEEL II

22/03/2019

In een eerste deel van deze nieuwsbrief werd reeds aandacht besteed aan de wijzigingen in verband met de bepalingen van het alcoholslot en de wijzigingen in de verjaring van de strafvordering.

Deze bijdrage besteedt aandacht aan de topics mededeling van de bestuurder enerzijds en de uitbreiding van de gevangenisstraf in verkeersmisdrijven anderzijds.

Meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders

22/03/2019

In het Wetboek van Economisch Recht (WER) zijn een aantal gronden opgenomen van persoonlijke (al dan niet hoofdelijke) aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap in geval van faillissement:

Meer

De nieuwe vennootschapswet eindelijk goedgekeurd

12/03/2019

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 28.02.2019 de wet goedgekeurd die een nieuwe wetboek voor het vennootschapsrecht invoert. Meer

De nieuwe huurwet is in voege

11/03/2019

Het Vlaams Woninghuurdecreet dd. 09.11.2018 (Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan) werd op 07.12.2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is begin dit jaar in voege getreden, wat wil zeggen dat alle huurovereenkomsten die vanaf 01.01.2019 tot stand komen voortaan onder deze Vlaamse regelgeving ressorteren en niet langer onder de federale wet.

Meer

Pagina 1 van 31  >  >>

© 2015 Argus Advocaten