Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

REEKS : HET NIEUWE ERFRECHT - TOPIC 4 – ouders krijgen een onderhoudsvordering in plaats van een wettelijke reserve op de nalatenschap van hun kinderloos kind.

27/10/2017

Onder de oude wetgeving beschikten de ouders van kinderen die geen nakomelingen achterlieten een gewaarborgd erfrecht. Deze waarborg bedroeg ¼ langs moederszijde en ¼ langs vaderszijde. Wanneer in het verleden iemand testamentloos overleed zonder afstammelingen na te laten dan verwierven diens ouders dan ook onaantastbaar ¼ van dit vermogen. Deze reserve kon worden uitgehold via een schenking of via een testament door het kind aan diens echtgeno(o)t(e) of diens wettelijk samenwonende partner. De feitelijk samenwonende partner kon niet op dezelfde wijze worden begiftigd.

De nieuwe wet schaft deze reserve af.

Meer

Politierechter kan rijbewijs van dronken fietser niet meer intrekken!

23/10/2017

Volgens art. 35 van de Wegverkeerswet wordt een dronken bestuurder gestraft met een boete EN met een verval tot recht van sturen.

Ook een fietser valt binnen de categorie "bestuurder", zodanig dat tot 30.09.2017 ook de fietser zijn rijbewijs diende in te leveren indien hij gestraft werd overeenkomstig art. 35 van de Wegverkeerswet !

Meer

Infosessie : Werken met buitenlandse ondernemers in België

11/10/2017

Op 07.11.2017 organiseert Van Havermaet een infosessie : "'Werken met buitenlandse ondernemers in België; een financieel voordelige samenwerking kan u duur komen te staan"

De infosessie wordt georganiseerd in samenwerking met Argus Advocaten waarbij Mr. Johan Nulens Mr. Veerle Nijs toelichting zullen geven omtrent het wettelijk kader.

 

 

 

 

Meer

REEKS : HET NIEUWE ERFRECHT - TOPIC 3 - DE PUNCTUELE ERFOVEREENKOMST : een erfrechtelijk deelakkoord.

03/10/2017

De wijziging van het erfrecht voorziet een aantal ingrijpende wijzigingen die wij in deze reeks afzonderlijk uiteenzetten. De nieuwe wet zal van toepassing zijn op alle overlijdens die plaatsvinden vanaf 1 september 2018. Overlijdt u vóór 1 september 2018, dan zijn de oude regels nog van toepassing. (*) We besteden in deze nieuwsbrief aandacht aan één onderdeel ervan: de punctuele erfovereenkomst. Het betreft een individuele akte waarbij een erfrechtelijk deelakkoord wordt vastgelegd voor een specifieke rechtshandeling met invloed op de latere erfenis en waarvoor het niet noodzakelijk is dat alle familieleden hiermee instemmen. Meer

EINDELIJK EEN REGELING VOOR OCCASIONEEL TELEWERK

07/09/2017

Telewerk is een fenomeen dat steeds vaker de kop op steekt. Dit komt onder meer door de recente evolutie naar een meer flexibel arbeidsrecht. Een mooi voorbeeld van deze evolutie is de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk van 5 maart 2017. Deze wet voorziet immers onder andere in een regeling voor de occasionele telewerker die retroactief op 1 februari 2017 inwerking is getreden.

Wat moeten we verstaan onder occasioneel telewerk?

Meer

Pagina 1 van 20  >  >>

© 2015 Argus Advocaten