Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

De verblijfsregeling van de kinderen in tijden van corona: wat nu?

06/04/2020

Gelet op de huidige corona-crisis worden mensen gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven: “Blijf in uw kot!”

Slechts in beperkte gevallen is het toegestaan om de woning te verlaten. Denk hierbij aan een bezoek aan de supermarkt of een verplaatsing naar het werk indien thuiswerk niet mogelijk is.

Maar wat met de verblijfsregeling dewelke ouders overeenkwamen of dewelke werd opgelegd bij vonnis? Meer

Corona: occulte periode en sociale verkiezingen

06/04/2020

Tijdens de sociale verkiezingsprocedure is er een periode waarbinnen de kandidaat-werknemersafgevaardigden reeds ontslagbescherming genieten alhoewel de werkgever nog niet weet of zij al dan niet kandidaat zullen zijn.

Meer

Corona en ruimtelijke ordening: omgevingsvergunningen en procedures

01/04/2020

Onze Vlaamse regering zit niet stil. Naast alle maatregelen die uitvoerig de pers haalden (opschorting, lessen, annulering van recreatieve activiteiten, …) zijn er ook deze die minder of helemaal niet de voorpagina haalden, maar niettemin oog hebben voor tal van prangende problemen waarmee burgers en ondernemingen worden geconfronteerd, o.m. ook inzake ruimtelijke ordening.     

Meer

Ontslag in tijden van corona

31/03/2020

Het coronavirus en de maatregelen die de overheid genomen heeft, treffen heel veel ondernemingen. Omwille van de grote impact op de tewerkstelling past de RVA de regels inzake tijdelijke economische werkloosheid wegens overmacht soepel toe. Werkgevers die gesloten zijn of kampen met een terugval in omzet en binnenkomende opdrachten kunnen hier nu gebruik van maken voor zowel hun arbeiders als hun bedienden.

Wat indien tijdelijke werkloosheid onvoldoende blijkt te zijn en ontslagen zich opdringen?

Meer

Aangiftes van nalatenschappen tijdens de verplichte Corona-beperkingen

30/03/2020

De maatregelen ter indijking van de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot  en met 19/04/2020 en zullen vermoedelijk nogmaals verlengd worden.

Wie verplicht wordt een aangifte van naltenschap in te dienen tijdens deze coronacrisis kan met een bijkomend probleem(pje) worden opgezadeld.

Meer

Pagina 1 van 42  >  >>

© 2015 Argus Advocaten