De verblijfsregeling van de kinderen in tijden van corona: wat nu?

Gelet op de huidige corona-crisis worden mensen gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven: “Blijf in uw kot!”

Enkel om naar de supermarkt te gaan, te gaan werken indien thuiswerk niet kan of  naar de dokter te gaan, is het toegestaan om de woning te verlaten.

Maar wat met de verblijfsregeling dewelke ouders overeenkwamen of dewelke werd opgelegd bij vonnis? Dient deze dan niet langer te worden nageleefd? Immers, de wissel van de kinderen heeft noodzakelijkerwijs het verlaten van de woonst tot gevolg.

In deze situatie kon vanzelfsprekend niet worden voorzien ten tijde van het vellen van het vonnis of ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen.

Dit betekent aldus dat de verblijfsregeling dewelke in het vonnis of notariële akte werd opgenomen, door partijen dient te worden nageleefd. Wij adviseren cliënten ten zeerste om zich hieraan te houden en de geldende gezondheidsadviezen te respecteren (handen wassen, afstand houden, …)

Wanneer echter een ouder tijdens zijn/haar ‘tijd’ met de kinderen niet in opvang kan voorzien (door bv. het werk en het afraden om de kinderen naar de grootouders/opvang te brengen) en de andere ouder wel, dan verdient het de voorkeur dat de kinderen de andere ouder verblijven, in het belang van de kinderen en los van de bestaande verblijfsregeling.

Echter, wanneer de kinderen of één van de ouders symptomen vertonen, zal de verblijfsregeling om veiligheidsredenen dienen te worden opgeschort. Zorg ervoor dat u een medisch attest heeft in geval van discussies met de andere ouder. En vooral: communiceer met elkaar!

Ons kantoor blijft vanzelfsprekend bereikbaar via de gekende kanalen indien u hierover meer vragen heeft.

 

Ann KEUNEN

CEL FAMILIE-EN PERSONENRECHT, FAMILIAAL VERMOGENSRECHT – ERFRECHT

© 2015 Argus Advocaten