Mieke Liesens


Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Ambtenarenrecht, Sociale zekerheidsrecht

Mieke Liesens (°1983) studeerde in 2006 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. 
Zij is sinds 1 september 2006 ingeschreven aan de balie van Hasselt en verbonden aan ons kantoor. In 2013 trad zij toe als vennoot.

Mieke Liesens specialiseert zich in individueel en collectief arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht.

 Zij is tevens lid van JCI Hasselt, LOC en MeetIn'Point Limburg.


info@argusadvocaten.be

+32 (0)11 22 15 35

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 17 C
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten