Dirk Vandecasteele


Specialisatie: Bouw – en aannemingsrecht, Burgerlijke – en handelscontracten, Openbare aanbestedingen, Ondernemingen in moeilijkheden, Vennootschapsrecht


Dirk Vandecasteele (°1961) studeerde in 1985 af aan de Vrije Universiteit van Brussel en vestigde zich datzelfde jaar als advocaat in Hasselt. Hij maakt sinds 1988 deel uit van de advocatenvennootschap. 

Dirk Vandecasteele legt zich vooral toe op het handels- en economisch recht in de brede zin van het woord, met de nadruk op het bouw- en aannemingsrecht met inbegrip van de ontwikkeling van onroerende projecten, op burgerlijke en handelscontracten en het vennootschapsrecht.

Dirk Vandecasteele is een geregeld spreker op studie- en voorlichtingsdagen over allerlei thema's die te maken hebben met handelsrecht en kan bogen op een zeer ruime ervaring als curator van faillissementen.


info@argusadvocaten.be

+32 (0)11 22 15 35

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 17 C
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten