Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Burgerlijke heling en de verhouding met het strafrecht - "bezint eer ge begint"

16/09/2016

Bij het openvallen van een nalatenschap wordt van de erfgenamen verwacht dat zij 'open kaart' spelen met elkaar. Dit betekent dat er melding moet gemaakt worden van alle goederen die tot de nalatenschap behoren.
Niet zelden komt het voor dat een erfgenaam tracht om bepaalde goederen verborgen te houden voor zijn mede-erfgenamen. Wat vaak vergeten wordt is dat men zich schuldig maakt aan burgerlijke heling, een handeling die zowel op burgerlijk, als op strafgebied ingrijpende gevolgen kan hebben. Meer

Help, ik wil samenwonen !

16/09/2016

U wenst te gaan samen te wonen met uw nieuwe partner door samen een onroerend goed te huren, dan wel te kopen of in te trekken in het onroerend goed van één van beiden.

Welke formaliteiten moet / wil u op dat moment vervullen ?

Is het nuttig om wettelijk te gaan samenwonen of volstaat de feitelijke samenwoning?

Meer

Praktische problemen bij co-ouderschap

12/08/2016

Co-ouderschap komt meer en meer voor bij echtscheidingen. Steeds meer ouders willen bij echtscheiding de kinderen immers afwisselend opvoeden. In de praktijk worden co-ouders nogal eens geconfronteerd met administratieve rompslomp. Meer

Pop-up: Tijdelijke verhuring - Update!

08/08/2016

In ons nieuwsbericht van 20 februari 2016 gaven wij u reeds mee dat pop-up verhuring niet onder de klassieke handelshuurwetgeving valt en dat vooral het principe 'contractuele vrijheid-blijheid' geldt.

Vanaf 1 september 2016 zal dit principe – althans in Vlaanderen – niet meer gevolgd kunnen worden. De Vlaamse Decreetgever heeft immers een eigen regime gecreëerd voor pop-up verhuring. Deze duidelijkere juridische omkadering zal er ongetwijfeld toe leiden dat meer pop-up stores uit de grond schieten en leegstaande gebouwen een nieuw leven wordt ingeblazen.

Meer

Racistische uitspraken op sociale media, voer voor een ontslag om dringende reden?

08/08/2016

Kan een werknemer ontslagen worden om dringende reden voor het plaatsen van racistische uitspraken op sociale media?

Artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet beschouwt een dringende reden als een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer verder onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het Hof van Cassatie aanvaardt reeds geruime tijd dat ook feiten die niets te maken hebben met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of tot het privéleven behoren, het voorwerp kunnen uitmaken van een ontslag om dringende reden. Bekeken moet worden of de tekortkoming ernstig is en of daardoor geen verdere professionele samenwerking meer geëist kan worden, hierbij alle omstandigheden in acht genomen. 

 

Meer

<<  <  Pagina 37 van 45  >  >>

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 21
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten