Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Voorrangsregeling voor deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen

31/05/2019

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een voorrangsregeling voor deeltijdse werknemers wanneer er bij hun werkgever een vacature is voor een voltijdse dienstbetrekking dan wel een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor de wekelijkse arbeidsduur verhoogd wordt.

Meer

Grootouders en kleinkinderen: principieel recht op contact, tenzij....

31/05/2019

Contacten tussen grootouders en hun kleinkinderen worden vaak als zeer waardevol ervaren. Onderzoek heeft immers aangetoond dat kinderen dewelke een hechte band hadden met oma en opa en deze daarna verliezen, hier vaak erg onder lijden.

Toch komt het in praktijk veel voor dat grootouders hun kleinkinderen niet (meer) mogen zien. Denk aan situaties waarbij de ouders betrokken zijn in een (v)echtscheiding of bijvoorbeeld wanneer één van de ouders komt te overlijden.

Meer

Dringend gezocht ..... kordate notarissen!

31/05/2019

Bij vereffening van erfenissen worden partijen en advocaten geconfronteerd met tegenstrijdige antwoorden van notarissen op de volgende vraag:

Bent u bereid uitvoering te verlenen aan het vonnis van de familierechtbank dat uw vereffeningsstaat goedkeurt en bekrachtigt, maar waartegen recent hoger beroep werd aangetekend? 

Meer

Geduld loont voor de bouwsector: lastenverlaging voor ploegenarbeid eindelijk gepubliceerd!

31/05/2019

De Belgische bouwsector voert al jaar en dag een keiharde concurrentiestrijd met buitenlandse bedrijven die in hun land van herkomst veel lagere sociale lasten dienen te betalen en dus veel goedkoper kunnen werken 

Na heel wat lobbywerk van de bouwsector werd hier echter met de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (voorheen: Relancewet) eindelijk iets aan gedaan. 

Meer

Welk is de link tussen het Paradijs en het opstellen van een testament?

29/04/2019

In de middeleeuwen was dit alleszins vrij groot. Ab intestaat sterven (zonder testament) werd immers veroordeeld door de kerk en blokkeerde de toegang tot het Paradijs. Op dit schilderij van 1340 schrijft een dodelijk gewonde soldaat nog nét zijn testament voor hij deelgenoot wordt aan het eeuwige leven.

Meer

<<  <  Pagina 2 van 33  >  >>

© 2015 Argus Advocaten