Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

FLASHBERICHT : LIMBURGSE SCHEIDENDE KOPPELS VERPLICHT NAAR BEMIDDELAAR

01/09/2017

Vanaf 01.09.2017 wordt elk koppel, dat zich wendt tot de rechtbank m.b.t. ouderlijk gezag, schoolkeuze, omgangsregeling, alimentatiebijdrage enz. na relatiebreuk of echtscheiding, verplicht om een gesprek te hebben met een trajectbemiddelaar, die hen informatie verschaft over de alternatieve wegen van geschillenbeslechting. Meer

HET NIEUWE ERFRECHT - TOPIC 1 - HET FAMILIEPACT of DE ERFOVEREENKOMST.

31/07/2017

Het Federaal Parlement heeft op 20.07.2017 de wet aangenomen tot hervorming van het burgerlijk erfrecht. Voor de inwerkingstelling wordt een termijn van 1 jaar voorzien tussen de bekendmaking van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad. Eén belangrijk onderdeel hiervan betreft de mogelijkheid tot het opstellen van een "familiepact" of "erfovereenkomst". Meer

Nieuwsflash : Vereenvoudigde procedure echtscheiding in onderlinge toestemming

28/07/2017

Koppels die willen scheiden met onderlinge toestemming, moeten in de toekomst niet meer zelf naar de rechtbank te gaan. Meer

DE VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID IN DE BOUWSECTOR

27/07/2017

Hoewel de indiening van het wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat (en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect), heel wat aandacht kreeg, ging de publicatie van de uiteindelijk goedgekeurde wettekst bijna onopgemerkt voorbij

Meer

CHECKLIST VOOR DE SAMENWERKING MET EEN BUITENLANDSE (ONDER)AANNEMER IN DE BOUW - DEEL 10

03/07/2017

JURIDISCHE UPDATE: GRENSOVERSCHRIJDENDE TEWERKSTELLING IN DE BOUWSECTOR

Mr. Johan NULENS en Mr. Veerle NIJS

Zoals in deel 9 aangekondigd zal deze laatste nieuwsbrief over grensoverschrijdende tewerkstelling in de bouwsector handelen over de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele bouwwerven.

Sedert 1 april 2014 moeten alle personen die op een tijdelijke en mobiele bouwwerf werkzaam zijn, zich dagelijks via een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem of een alternatief systeem registeren.  Deze verplichting is gekoppeld aan de verplichting tot aangifte van werken.

De verplichting tot aanwezigheidsregistratie geldt enkel voor grote werven waar werken in onroerende staat worden uitgevoerd. Vanaf 01.04.2014 was dit voor werken met een waarde, exclusief btw, van ten minste 800.000 EUR en vanaf 01.03.2016 van ten minste 500.000 EUR. 

Meer

<<  <  Pagina 2 van 18  >  >>

© 2015 Argus Advocaten