Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Bereid u voor op de toekomst. De glazen bol van de juristen is het wetboek.

19/12/2019

En wat gebeurt er als wij quasi gelijktijdig overlijden in een verkeersongeval en onze kinderen zijn nog minderjarig?

Het is vreemd hoe vaak deze vraag gesteld wordt in gesprekken omtrent vermogensplanning. In deze nieuwsbrief zullen wij hier dan ook kort op ingaan.

Het Burgerlijk Wetboek biedt ondersteuning in artikel 392 Burg. Wetb.

Meer

Erfenisbejaging: giften aan thuiszorgverleners steeds uitgesloten?

29/11/2019

Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest uitspreken over de vraag of een thuiszorgverlener giften mag aanvaarden van de terminaal zieke persoon die hij in de laatste levensfase heeft bijgestaan. Meer

Vlaams opleidingsverlof, de opvolger van het betaald educatief verlof

29/11/2019

Sinds 1 september 2019 maakt het stelsel van het betaald educatief verlof, dat werknemers uit de privésector toeliet een opleiding te volgen met behoud van loon, plaats voor het Vlaams opleidingsverlof.  

Het Vlaams opleidingsverlof heeft als doel werknemers te motiveren arbeidsgerichte en loopbaangerichte opleidingen te volgen.

Meer

Het einde van de woonbonus

29/11/2019

Eén van de eerste beslissingen van de Vlaamse regering heeft een directe impact op de koper in de vastgoedsector. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord omvat namelijk een afschaffing van de woonbonus, een maatregel die reeds zal ingaan vanaf 1 januari 2020.

De geïntegreerde woonbonus dooft uit en er vindt een tax shift plaats van het bezitten van een woning, naar het verwerven van een woning.

Meer

Multidisciplinaire Onderzoeksteams: MOTEM

29/11/2019

Op 12 november 2019 werd een kaderakkoord gesloten tussen vijf sociale inspectiediensten (RSZ, TSW, RVA, RSVZ en RIZIV), de Federale Gerechtelijke Politie en Justitie.

Gespecialiseerde onderzoeken inzake sociale fraude zullen hierdoor voortaan overal kunnen worden behandeld door gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams (MOTEM).

Meer

<<  <  Pagina 2 van 38  >  >>

© 2015 Argus Advocaten