Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

TIPS VOOR ONRECHTSTREEKSE SCHENKINGEN AAN (KLEIN)KINDEREN

26/09/2018

Hoe doe je dat best gezien de nieuwe erfrechtelijke mogelijkheden?

Sparen of beleggen op naam van een kleinkind

Geld overschrijven naar een (spaar)rekening of verzekering of storten in een beleggingsfonds van je (klein)kind is juridisch een schenking. De gelden zijn dan eigendom van het (klein)kind en dus juridisch beschermd.

 

 

Meer

"GDPR VOOR MAKELAARS"

13/09/2018

Mr. Mieke Liesens zal op 04.10.2018 voor de leden van de Limburgse Verzekeringskring een uiteenzetting geven over de toepassing van de GDPR richtlijn, specifiek gericht op makelaars.

 

 

Meer

Lezingenreeks Mr. René KUMPEN: "Mantelzorgers voelen wel maar denken niet"

05/07/2018

Mr. René Kumpen verzorgt een lezingenreeks over het thema ERFRECHT EN MANTELZORGERS met als titel: “Mantelzorgers voelen wel maar denken niet”.

Uitgangspunt van de lezing is de vaststelling dat mantelzorgers onvoldoende voorbereid zijn op latere erfrechtelijke geschillen.

Meer

Schending bedrijfsgeheimen door werknemers: betere bescherming op komst

05/07/2018

Uiterlijk op 09.06.2018 dient de Europese Richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken ervan (verder “de Richtlijn”) omgezet te zijn in het Belgische recht.

 

Meer

Een schenkingsakte geherkwalificeerd als een "vermomde verkoop"

05/07/2018

Het Hof van Beroep deed recent een opmerkelijke uitspraak met betrekking tot een casus die als volgt kan worden samengesteld:

Een koppel was gehuwd onder het wettelijk stelsel. Het huwelijk werd ontbonden bij vonnis van echtscheiding en de notaris-vereffenaar werd aangesteld. In de vereffening ontstond betwisting met betrekking tot het eigendomsstatuut van de onroerende goederen van de man waarvan twee onroerende goederen verworven werden bij notariële schenking en één onroerend goed bij testamentair legaat.  In de notariële akte wordt voorzien dat de schenkingsakte spreekt van een schenking onder de levenden als voorschot op erfdeel en met vrijstelling van inbreng in natura.

Meer

<<  <  Pagina 2 van 28  >  >>

© 2015 Argus Advocaten