Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

ONBELAST BIJVERDIENEN TOT 6.130 EURO PER JAAR VIA STATUUT VRIJETIJDSWERK

26/09/2018

 

Sinds 15 juli 2018 is de regeling voor het nieuwe statuut van 'vrijetijdswerk' in werking. Deze regeling kwam tot stand naar aanleiding van het Zomerakkoord van 2017.

De reden voor de totstandkoming van dit derde stelsel, naast vrijwilligerswerk en de reguliere arbeid, is het oneigenlijke gebruik van beide stelsels. In het kader van vrijwilligerswerk werden zo bijvoorbeeld hogere vergoedingen uitgekeerd dan wettelijk toegestaan. Omdat de vergoedingen te beperkt waren en mede doordat de activiteiten niet op regelmatige basis werden uitgeoefend, was het in deze gevallen ook niet gepast om van reguliere arbeid te spreken. Deze oneigenlijke toepassingen van vrijwilligerswerk zorgden voor een noodkreet aan wettelijke invulling die voornamelijk voortkwam uit de sportsector.

 


 

Meer

DE ONTNEMING VAN HET OUDERLIJK GENOTS- EN BEHEERSRECHT

26/09/2018

Wie VOORdenkt en niet NAdenkt voorkomt vele problemen.  

Het ouderlijk gezag

Tot de leeftijd van 18 jaar zijn kinderen onderworpen aan het ouderlijk gezag hetgeen door de ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, ook wanneer ze niet meer samenleven. Wanneer één van de ouders overleden is, oefent de langstlevende ouder het ouderlijk gezag alleen uit.

Problematiek en vraagstelling

Wanneer de verstandhouding tussen de ouders verstoord is, kunnen hieruit problemen ontstaan.

Meer

VERVALSTE FACTUREN EN HET RISICO OP DUBBELE BETALING

26/09/2018

De vervalsing van facturen tussen het moment van de verzending en de ontvangst door de geadresseerde is een vaak terugkerend fenomeen. Dikwijls hadden deze facturen betrekking op aannemingswerken en werden de facturen zelfs bewust vervalst tijdens het bouwverlof. Bijgevolg werden deze facturen ook effectief betaald op een aangepast en incorrect rekeningnummer.

De verzender van de factuur wenst uiteraard betaling te bekomen van haar facturatie en de debiteur wenst bij voorkeur geen twee keer dezelfde sommen te moeten betalen.

Ondanks het feit dat deze problematiek wel meer voorkomt, was er nog geen specifieke rechtspraak over deze materie terug te vinden. Dit is echter veranderd door een recent arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Meer

<<  <  Pagina 2 van 29  >  >>


info@argusadvocaten.be

+32 (0)11 22 15 35

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 17 C
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten