Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

FLASH: NIEUWE LOONBEDRAGEN GEKEND

07/12/2018

Artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt:

 “Jaarlijks worden de loonbedragen bepaald bij de artikelen 22bis, 65, 69, 86 en 104 aangepast aan het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester overeenkomstig de volgende formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond op de euro.

De nieuwe bedragen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Zij treden in werking op 1 januari van het jaar dat volgt op dat van hun aanpassing."

Meer

VERKEERSOVERTREDERS OPNIEUW STRENGER BESTRAFT: DEEL I

07/12/2018

De media maakt quasi dagelijks melding van zware verkeersongevallen, geïntoxiceerde bestuurders die vluchtmisdrijf plegen, bestuurders die een rijverbod negeren en toch blijven rijden, ongevallen met onverzekerde voertuigen,…

Verkeersveiligheid zal dan ook zeer terecht altijd een belangrijk en maatschappelijk gevoelig thema blijven.

De laatste jaren is er onder invloed van de minister van justitie zwaar ingezet op een repressief beleid inzake verkeersovertredingen. Het gevolg hiervan is gevoelig strengere bestraffingen voor bepaalde misdrijven, hardere aanpak van veelplegers, e.d.

Meer

<<  <  Pagina 2 van 29  >  >>

© 2015 Argus Advocaten