Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Laattijdige successieaangifte - Intresten & Boetes

27/03/2020

Het Wetboek Erflasten zoals toegepast door VLABEL sedert 01.01.2015:

De indieningstermijn voor de aangifte (bij overlijden in België) blijft vier maanden.  Wanneer een verlenging aangevraagd wordt van de indieningstermijn kan dit verleend worden voor maximaal twee maanden mits motivatie. Maar opgelet voor de intresten die verschuldigd blijven vanaf de zesde maand.

Meer

VLABEL - Feitelijke samenwoonst - Afzonderlijke domicilie - Vrijstelling?

27/03/2020

Het gebeurt dat een koppel afzonderlijke domicilies heeft maar toch feitelijk samenwoont in gezinsverband. Dit kan een probleem creëren bij de aangifte van nalatenschap en de vraag tot vrijstelling van erflasten op de gezinswoning en de inboedel ervan. Meer

Help! Mijn mede-erfgenaam doet de inboedel na verkoop verdwijnen!

27/03/2020

Ten gevolge van vererving ontstaat tussen de erfgenamen een toevallige of gewone mede-eigendom van de goederen die tot de nalatenschap behoren.

Deze vorm van mede-eigendom is niet georganiseerd en heeft een tijdelijk karakter.

Meer

Recent Arrest van 17.03.2020!

27/03/2020

Bij vereffening van erfenissen worden partijen en advocaten geconfronteerd met tegenstrijdige antwoorden van notarissen op de volgende vraag:

Bent u bereid uitvoering te verlenen aan het vonnis van de familierechtbank dat uw vereffeningsstaat goedkeurt en bekrachtigt, maar waartegen recent hoger beroep werd aangetekend?

Meer

Aansprakelijkheid bij zelfrijdende auto's

27/03/2020

Auto’s worden steeds autonomer. Het tijdperk van de volledig zelfrijdende auto loert net om de hoek. 

Wat is een autonome auto? 

De SAE (Society of Automotive Engineers) werkt met vijf levels om de mate van autonomie van de auto te duiden:

Meer

<<  <  Pagina 2 van 42  >  >>

© 2015 Argus Advocaten