Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

MIJN VRIEND(IN) IS OVERLEDEN? WAT MET ONS HUIS?

01/06/2018

Wat met de gezamenlijke aangekochte woning indien één van de feitelijke samenwoners overlijdt?

In tegenstelling tot gehuwden en wettelijke samenwoners, heeft de wetgever niet voorzien in een erfrecht voor feitelijke samenwoners.

Indien één van beiden overlijdt, zal zijn/haar nalatenschap in principe toekomen aan de wettelijke erfgenamen, te weten de kinderen, de ouders of de broers en zussen.

Dit kan een probleem zijn wanneer de feitelijke samenwoners samen een huis aankochten (in onverdeeldheid).

Hoe kan dit worden opgelost?

Meer

HET AANWASBEDING: EEN VOORDEEL VOOR U OF VOOR DE FISCUS?

01/06/2018

Wat met de gezamenlijke aangekochte woning indien één van de feitelijke samenwoners overlijdt?

In tegenstelling tot gehuwden en wettelijke samenwoners, heeft de wetgever niet voorzien in een erfrecht voor feitelijke samenwoners.

Indien één van beiden overlijdt, zal zijn/haar nalatenschap in principe toekomen aan de wettelijke erfgenamen, te weten de kinderen, de ouders of de broers en zussen.

Dit kan een probleem zijn wanneer de feitelijke samenwoners samen een huis aankochten (in onverdeeldheid).

Hoe kan dit worden opgelost?

Meer

DE WIJZIGINGEN IN HET HUURRECHT VANAF 1 SEPTEMBER 2018

25/03/2018

Op 14.07.2017 werd het voorontwerp van het ‘Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan’ goedgekeurd. Dit decreet zal binnen Vlaanderen de bestaande Woninghuurwet vervangen en voorziet een aantal belangrijke wijzigingen.

Nieuwe opzegmodaliteiten

De wetgever heeft willen inspelen op de maatschappelijke realiteit dat er steeds meer en variërende vormen van huurcontracten van korte duur worden afgesloten. Zodoende wordt voorzien in een vroegtijdige eenzijdige opzegging, met als doel het bevorderen van de woonzekerheid.

Meer

ONTSLAG VOORTAAN OOK DIGITAAL MOGELIJK?

25/03/2018

Wanneer U als werkgever (of als werknemer) beroep doet op een in de zin van de Wet van 21.07.2016 (en het K.B. van 14.09.2016) erkend gekwalificeerde dienstverlener (en de voorwaarden hieronder tevens vervuld zijn) is het wettelijk mogelijk om een elektronische aangetekende zending te versturen met dezelfde juridische waarde als een papieren aangetekende zending.

Wanneer beroep wordt gedaan op een gekwalificeerde dienstverlener moet de afzender van de aangetekende zending niet bewijzen dat het om een origineel document gaat noch dat het document door de geïdentificeerde afzender verstuurd werd naar de correcte bestemmeling.

Meer

UPDATE: EEN VALS NOTARIEEL TESTAMENT: WAT NU?

25/03/2018

Een casus: de notaris gaat op verzoek van een partij naar een ziekenhuis voor het opstellen van een testament. Nadien wordt dit testament betwist omdat getuigen verklaren dat de inhoud van het testament ‘het dictum’ niet zou zijn voorgelezen in voortdurende en ononderbroken aanwezigheid van de twee getuigen.

De nietigheid wordt gevorderd van het notarieel testament vermits getuigen bij een openbaar of notarieel testament aanwezig moeten zijn bij alle essentiële fases van het testament inbegrepen het dictaat door de testator. De procedure werd gevoerd zowel tussen de erfgenamen onderling als t.a.v. de notaris. Er werd klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd in handen van de Onderzoeksrechter. De Raadkamer besliste tot buitenvervolgingstelling van de notaris. 

Nadien werd de valsheid nogmaals aangevoerd in de burgerlijke procedure.

Kan dit?

Meer

<<  <  Pagina 2 van 26  >  >>

© 2015 Argus Advocaten