Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Voordracht : "Het nieuwe erfrecht gezien door de ogen van de verzekeringsmakelaar”

18/01/2018

Mr. René Kumpen geeft op 01.02.2018 een voordracht over het nieuwe erfrecht, met specifieke aandacht voor verzekeringsgiften (spaarproducten of beleggingsproducten) en de adviserende taak voor de makelaar.

Klik hier voor de uitnodiging.

Meer

HET NIEUWE ERFRECHT - TOPIC 6 : De verklaring tot behoud van de oude regels : kies je ervoor of ertegen?

18/01/2018

In eerdere topics werd toegelicht dat de nieuwe erfwet van toepassing zal zijn op overlijdens na 01.09.2018. Wie dit wenst te voorkomen kan een notariële verklaring tot behoud van de oude regels afleggen tussen 1 september 2017 en 1 september 2018. Nadien gelden onverkort de nieuwe regels voor alle erfenissen die openvallen na 01.09.2018. Mits een ver­kla­ring tot be­houd gelden de oude re­gels voor alle schen­kin­gen die u al deed of doet voor 1 sep­tem­ber 2018.  De schen­kin­gen na 1 sep­tem­ber 2018 wor­den altijd ex­clu­sief aan de nieu­we re­gels on­der­wor­pen, ook na een verklaring tot behoud.

Welke elementen dient u in overweging te nemen om te kiezen voor het behoud van het oude stelsel?

Meer

HET NIEUWE ERFRECHT - TOPIC 5 : WAT VERANDERT ER VOOR DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT?

15/12/2017

Het nieuwe erfrecht dat werd aangenomen bij wet van 20.07.2017 wordt ook van toepassing vanaf 01.09.2018. Een onderdeel dat hierin minder aandacht krijgt betreft het lot van de langstlevende echtgenote. De wetgever heeft enkele kleine veranderingen aangebracht aan dit erfrecht.

Meer

<<  <  Pagina 2 van 24  >  >>

© 2015 Argus Advocaten