Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Checklist voor de samenwerking met een buitenlandse (onder)aannemer in de bouw- DEEL 1

26/09/2016

 

Juridische update: grensoverschrijdende tewerkstelling in de bouwsector 

-Mr. Johan NULENS en Mr. Veerle NIJS, specialisten sociaal recht-

 

 

Meer

De verzorgingsovereenkomst en de schuldbekentenis in het erfrecht

16/09/2016

De zorgovereenkomst is een wederzijdse verbintenis waarbij de verzorger zich verbindt ten aanzien van de verzorgde persoon over zijn levensonderhoud en dagelijkse zorgen in te staan tegen een bepaalde vergoeding. In de praktijk stellen we vast dat deze contracten erfrechtelijk tot betwistingen aanleiding geven omdat ze vaak onnauwkeurig worden opgesteld. Deze nota wenst uw aandacht te vestigen op enkele problemen om dit te voorkomen. Meer

Burgerlijke heling en de verhouding met het strafrecht - "bezint eer ge begint"

16/09/2016

Bij het openvallen van een nalatenschap wordt van de erfgenamen verwacht dat zij 'open kaart' spelen met elkaar. Dit betekent dat er melding moet gemaakt worden van alle goederen die tot de nalatenschap behoren.
Niet zelden komt het voor dat een erfgenaam tracht om bepaalde goederen verborgen te houden voor zijn mede-erfgenamen. Wat vaak vergeten wordt is dat men zich schuldig maakt aan burgerlijke heling, een handeling die zowel op burgerlijk, als op strafgebied ingrijpende gevolgen kan hebben. Meer

Help, ik wil samenwonen !

16/09/2016

U wenst te gaan samen te wonen met uw nieuwe partner door samen een onroerend goed te huren, dan wel te kopen of in te trekken in het onroerend goed van één van beiden.

Welke formaliteiten moet / wil u op dat moment vervullen ?

Is het nuttig om wettelijk te gaan samenwonen of volstaat de feitelijke samenwoning?

Meer

Praktische problemen bij co-ouderschap

12/08/2016

Co-ouderschap komt meer en meer voor bij echtscheidingen. Steeds meer ouders willen bij echtscheiding de kinderen immers afwisselend opvoeden. In de praktijk worden co-ouders nogal eens geconfronteerd met administratieve rompslomp. Meer

<<  <  Pagina 18 van 26  >  >>

© 2015 Argus Advocaten