Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Individuele levensverzekeringen in de huwgemeenschappelijke en erfrechtelijke context

17/06/2016

Levensverzekeringen hadden oorspronkelijk de bedoeling de achterblijvenden bij een plots overlijden financieel op te vangen. Momenteel zijn ze uitgegroeid tot een heus middel vanvermogensplanning en wordt er vaak een groot vermogen mee overgedragen.

Wat gebeurt er met dergelijke verzekering bij echtscheiding of overlijden?

Meer

Billijkheid bij de beoordeling van de erfenis

17/06/2016

De casus was de volgende: ouders verkopen tijdens hun leven een bouwgrond aan een kind én schoonkind maar aan een blijkbaar veel te lage prijs. De andere (benadeelde) erfgenaam roept in dat het om een partieel verdoken schenking handelt en vordert de inbreng ervan gezien het een schenking betrof van een onroerend goed. Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat de verkoop van de bouwgrond aan een te lage prijs neerkwam op een onrechtstreekse schenking van geld en niet van grond. Deze schenking werd geacht, behoudens tegenbewijs, te zijn geschied op voorschot van erfenis. De kapitaalschenking werd vatbaar verklaard voor inbreng in waarde – cfr. artikel 868 B.W.- meer de wettelijke intresten vanaf datum overlijden, bij toepassing van artikel 856 B.W. Meer

Kan ik mijn kind onterven?

17/06/2016

Vermogensplanning is hip.

Men wenst vrij over zijn eigen vermogen te kunnen beschikken, ook na het overlijden en zonder rekening te moeten houden met kinderen of andere aanverwanten.

Voor sommigen is hierbij vooral de fiscale besparing van een planning belangrijk, anderen plannen bijvoorbeeld, rekening houdende met het verstoorde contact met de eigen kinderen, de financiële problemen van hun kinderen of ter bescherming van hun kinderen met beperking.

Is het mogelijk om eigen kinderen te onterven?

Meer

Toestemming ouder buitenlandse vakantie

13/06/2016

Ik ben gescheiden. Moet mijn ex-partner toestemmen wanneer ik met mijn kinderen op vakantie wil naar het buitenland? Meer

Moet u bang zijn van het Cookies-monster?

09/06/2016

U kan momenteel geen website meer openen via uw pc, tablet of smartphone of U wordt verplicht om het gebruik van cookies te aanvaarden.

Maar wat zijn deze cookies concreet en waarmee verklaart u zich akkoord door – vaak blindelings – deze cookies te accepteren?

Meer

<<  <  Pagina 18 van 24  >  >>

© 2015 Argus Advocaten