Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Corona-update

19/05/2020

U blijft - op afspraak -  welkom bij Argus Advocaten!

Meer

CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF

18/05/2020

Op 14 mei 2020 heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk voorziet in de mogelijkheid het corona-ouderschapsverlof op te nemen om ouders toe te laten het werk en de opvang van kinderen te combineren. Meer

Ontslag in tijden van Corona - deel II

11/05/2020

In een vorige nieuwsbrief werd reeds gewezen op het feit dat de Arbeidsovereenkomstenwet niet voorziet dat de thans veelvuldig toegepaste tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzegtermijn gegeven door de werkgever schorst. Deze lacune in de wetgeving heeft tot gevolg dat werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de coronamaatregelen en vervolgens opgezegd worden, een deel van of mogelijks zelfs de gehele opzegtermijn tijdelijk werkloos zijn. Meer

Flexibel tewerkstellen in tijden van corona. Afwijkende regels voor de kritieke sectoren.

04/05/2020

Met het Bijzondere Machtenbesluit nr. 14 wil de Federale Regering ervoor zorgen dat de ondernemingen uit de kritieke sectoren over voldoende werknemers beschikken om hun werking te garanderen.

Concreet worden er zes maatregelen uitgewerkt, die allen tijdelijk van aard zijn.

Meer

RSZ-VOORKEURSBEHANDELING GOED BETAALDE (PROF)VOETBALLERS OP DE HELLING

30/04/2020

Nadat reeds verschillende recente wetsvoorstellen waren ingediend om de RSZ-voorkeursbehandeling van onder meer goed betaalde (prof)voetballers ongedaan te maken, werd hierover nu ook een spraakmakend vonnis geveld door de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt op 09.04.2020.

Het wringt reeds langer, en nu wellicht meer dan ooit, dat een (top)voetballer veel minder sociale zekerheidsbijdragen betaalt dan pakweg een verpleegkundige of een administratief bediende.

Meer

Pagina 1 van 45  >  >>

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 21
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten