Het sociale zekerheidsrecht omvat het geheel van maatregelen om werknemers en zelfstandigen voldoende bestaansmiddelen te waarborgen op ogenblikken dat hun bestaanszekerheid bedreigd wordt ten gevolge van bepaalde risico's.

Een van de belangrijkste doeleinden van de sociale zekerheid is het voorzien in een vervangend inkomen op ogenblikken waarop de werknemer of de zelfstandige in de onmogelijkheid verkeert om te werken en om voor zichzelf een inkomen te verwerven.

Argus Advocaten adviseert over en voert procedures tegen:


info@argusadvocaten.be

+32 (0)11 22 15 35

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 17 C
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten