U heeft als particulier niet alleen rechten en verbintenissen tegenover uw medeburger maar ook tegenover de overheid of gelijkgestelde rechtspersonen.

Een domein waarin u als particulier vaak met de overheid te maken krijgt, zijn kwesties inzake stedenbouw en milieu.

Ook de rechten en plichten die u hebt als ambtenaar – werknemer bij de overheid of gelijkgestelde rechtspersonen – ressorteren onder het administratief recht.

Argus Advocaten informeert en begeleidt u hierover, zowel met advies als door tussenkomsten bij de overheid als door het voeren van procedures voor de administratieve en gerechtelijke instanties.


info@argusadvocaten.be

+32 (0)11 22 15 35

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 17 C
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten