Het pachtrecht is een gecompliceerd rechtsgebied, zowel inhoudelijk als procedureel.

Concreet betekent dit dat het niet in acht nemen van de procedureregels kan leiden tot een verlies van het gepachte goed voor de pachter, dan wel tot het ongeldig verklaren van een pachtopzeg door bijv. de overheid.

Argus Advocaten beschikt over een ruime expertise inzake de Belgische Pachtwetgeving.

 


info@argusadvocaten.be

+32 (0)11 22 15 35

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 17 C
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten