Corona

Op de hoogte blijven van de Corona maatregelen?

MOET DE HANDELSHUURDER DE HUUR BETALEN VOOR DE PERIODE VAN LOCK-DOWN?

30/11/2020

Dat de winkels op 01.12.2020 na een tweede lock-down terug openen is goed nieuws.   Het neemt echter niet weg dat heel wat eigenaars-verhuurders met de wrange vaststelling blijven dat hun huurder (opnieuw) weigerde om huur te betalen.   Terecht of niet ?

Als raadsman van meerdere belangrijke ontwikkelaars en verhuurders van retail vastgoed hebben wij hierover diverse procedures gevoerd en telkens werd geoordeeld dat de handelshuurder de huurgelden wel degelijk moet betalen, ook voor de periode dat de winkels verplicht moesten sluiten.

Meer

WERKNEMER WEIGERT MONDMASKER TE DRAGEN: IS EEN ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN GERECHTVAARDIGD?

26/11/2020

Het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat het dragen van een mondmasker verplicht is op de arbeidsplaats wanneer de regels van social distancing niet kunnen worden gerespecteerd. Meer

Verblijfsregelingen na de herfstvakantie: ‘verlengde vakantieregeling’ of gewone verblijfsregeling?

04/11/2020

Na de verschillende beslissingen van de Vlaamse regering en het Overlegcomité heerst er onduidelijkheid over de verblijfsregelingen van gescheiden ouders voor de week van 9 t.e.m. 15 november.

Meer

Opgelet met tijdelijke werkloosheid vanaf 01.09.2020!

27/09/2020

Er is reeds heel wat geschreven en gecommuniceerd over de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten tijde van de coronacrisis.

Zoals u bijgevolg wellicht weet, besliste de RVA dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kon beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werkgever diende geen elektronische mededelingen meer te versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA en er werd voorzien in een vrijstelling van de controlekaart C3.2A.

Meer

Ontslag in tijden van corona - deel III

23/06/2020

In de vorige delen van deze nieuwsbrief werd de aandacht gevestigd op het feit dat er een wetsvoorstel op tafel lag dat ervoor zou zorgen dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van corona tijdens de opzeggingstermijn deze termijn schorst.

Op 15 juni 2020 keurde de Kamer uiteindelijk de Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, goed.

Meer

Pagina 1 van 5  >  >>

© 2015 Argus Advocaten