Corona

Op de hoogte blijven van de Corona maatregelen?

Opgelet met tijdelijke werkloosheid vanaf 01.09.2020!

27/09/2020

Er is reeds heel wat geschreven en gecommuniceerd over de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten tijde van de coronacrisis.

Zoals u bijgevolg wellicht weet, besliste de RVA dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kon beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werkgever diende geen elektronische mededelingen meer te versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA en er werd voorzien in een vrijstelling van de controlekaart C3.2A.

Meer

Ontslag in tijden van corona - deel III

23/06/2020

In de vorige delen van deze nieuwsbrief werd de aandacht gevestigd op het feit dat er een wetsvoorstel op tafel lag dat ervoor zou zorgen dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van corona tijdens de opzeggingstermijn deze termijn schorst.

Op 15 juni 2020 keurde de Kamer uiteindelijk de Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, goed.

Meer

Corona-update

19/05/2020

U blijft - op afspraak -  welkom bij Argus Advocaten!

Meer

CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF

18/05/2020

Op 14 mei 2020 heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk voorziet in de mogelijkheid het corona-ouderschapsverlof op te nemen om ouders toe te laten het werk en de opvang van kinderen te combineren. Meer

Flexibel tewerkstellen in tijden van corona. Afwijkende regels voor de kritieke sectoren.

04/05/2020

Met het Bijzondere Machtenbesluit nr. 14 wil de Federale Regering ervoor zorgen dat de ondernemingen uit de kritieke sectoren over voldoende werknemers beschikken om hun werking te garanderen.

Concreet worden er zes maatregelen uitgewerkt, die allen tijdelijk van aard zijn.

Meer

Pagina 1 van 5  >  >>

© 2015 Argus Advocaten