Corona

Op de hoogte blijven van de Corona maatregelen?

Corona-update

19/05/2020

U blijft - op afspraak -  welkom bij Argus Advocaten!

Meer

CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF

18/05/2020

Op 14 mei 2020 heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk voorziet in de mogelijkheid het corona-ouderschapsverlof op te nemen om ouders toe te laten het werk en de opvang van kinderen te combineren. Meer

Ontslag in tijden van Corona - deel II

11/05/2020

In een vorige nieuwsbrief werd reeds gewezen op het feit dat de Arbeidsovereenkomstenwet niet voorziet dat de thans veelvuldig toegepaste tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzegtermijn gegeven door de werkgever schorst. Deze lacune in de wetgeving heeft tot gevolg dat werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de coronamaatregelen en vervolgens opgezegd worden, een deel van of mogelijks zelfs de gehele opzegtermijn tijdelijk werkloos zijn. Meer

Flexibel tewerkstellen in tijden van corona. Afwijkende regels voor de kritieke sectoren.

04/05/2020

Met het Bijzondere Machtenbesluit nr. 14 wil de Federale Regering ervoor zorgen dat de ondernemingen uit de kritieke sectoren over voldoende werknemers beschikken om hun werking te garanderen.

Concreet worden er zes maatregelen uitgewerkt, die allen tijdelijk van aard zijn.

Meer

Corona: opschorting sociale verkiezingen en ontslagbescherming (2)

27/04/2020

Op 23 april 2020 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel om de lopende procedures voor de sociale verkiezingen van 2020 op te schorten, goedgekeurd. De Kamer heeft hierbij het advies nr. 2160 van de Nationale Arbeidsraad van 24 maart 2020 gevolgd en bekrachtigd.

Meer

Pagina 1 van 5  >  >>

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 21
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten