Moira Blascetta


Specialisatie: handels – en economisch recht in brede zin, burgerlijke en handelscontracten, de ontwikkeling en het beheer (verkoop, huur,…) van onroerende projecten en het vennootschapsrecht.

Moira Blascetta (°1995) studeerde in 2019 af als Master in de rechten aan de Universiteit van Hasselt. Sedert 2 september 2019 is zij opgenomen aan de balie van Limburg en is zij verbonden aan ons kantoor.

Moira legt zich toe op het handels – en economisch recht in brede zin, burgerlijke en handelscontracten, de ontwikkeling en het beheer (verkoop, huur,…) van onroerende projecten en het vennootschapsrecht.

Gedurende haar studie zetelde Moira als bestuurslid van VZW Huuradvies. Vanaf september 2019 maakt zij deel uit van diens Algemene Vergadering.

Naast haar moedertalen Nederlands en Italiaans, heeft zij een goede kennis van het Engels en het Frans.

© 2015 Argus Advocaten