Marc Vandeput


Specialisatie: Burgerlijke – en handelscontracten, Openbare aanbestedingen, Vennootschapsrecht, Onteigeningen, Projectbegeleiding, Subsidie-aanvragen, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Socio-economische vergunningen, Bouw- en milieuvergunningen, Bodemsanering

Marc Vandeput (°1953) studeerde in 1976 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij volgde een aanvullende studie Europees recht en werd op 1 september 1977 ingeschreven aan de balie in Hasselt. Hij was medeoprichter van het kantoor in 1982 en legt zich vanaf begin 2016 weer voltijds toe op Argus Advocaten.

Marc houdt zich bezig met burgerlijke en handelscontracten, openbare aanbestedingen, vennootschapsrecht en in het bijzonder in onteigeningen. Hij adviseert en ondersteunt ondernemingen, overheden en particulieren onder meer wat betreft bouw- en milieuvergunningen, socio-economische vergunningen, bodemsanering, intergemeentelijke samenwerking en subsidie-aanvragen.

Marc was van 2000 tot eind 2015 gedeputeerde voor de provincie Limburg met de bevoegdheden economie en Europa. Hij bekleedt tal van bestuurs- en voorzittersmandaten.

© 2015 Argus Advocaten