Charlotte Thijs


Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Sociaal strafrecht, Transportrecht, Sociale zekerheidsrecht


Charlotte Thijs (°1987) studeerde in 2011 af aan de Katholieke Universiteit van Leuven als master in de rechten. Sedert 1 september 2011 is zijn ingeschreven aan de balie van Hasselt en verbonden aan ons kantoor.

Charlotte Thijs specialiseert zich in individueel en collectief arbeidsrecht, in sociale zekerheidsrecht  en in transportrecht.  Zij heeft een bijzondere interesse voor dossiers inzake ontslag en inzake beschermde werknemers.

Zij vervult sedert 2012 een lesopdracht sociaal recht aan het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburg en zij is sedert 2015 lid van BNI Hasselt Capital.

© 2015 Argus Advocaten