Bart Quanten


Specialisatie: Bouw – en aannemingsrecht, Burgerlijke – en handelscontracten, Informaticarecht, Intellectueel recht, Openbare aanbestedingen, Ondernemingen in moeilijkheden, Vennootschapsrecht


Bart Qanten (°1988) studeerde in 2011 af aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij behaalde vervolgens in 2012 een postgraduaat LL.M in intellectuele eigendomsrechten en mededingingsrecht aan de Universiteit van Luik. Sinds 2013 is hij opgenomen aan de balie van Hasselt en is hij verbonden aan ons kantoor.

Bart Quanten focust zich op het handels- en economisch recht met bijzondere aandacht voor de bescherming en het beheer van intellectuele rechten, contractenrecht, vennootschapsrecht en handelspraktijken. 

Sedert 2014 volgt hij de master-na-master in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

© 2015 Argus Advocaten