Raf Sterken


Specialisatie: Algemeen strafrecht, Verkeers- en aansprakelijkeidsrechtrecht, Transportrecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Personen- en familierecht, Jeugdrecht, Erfrecht


Raf Sterken (°1985) studeerde in 2010 af als Master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarvoor behaalde hij in 2006 een professionele bachelor in het bedrijfsmanagement met afstudeerrichting rechtspraktijk aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Hij is sedert 2 september 2010 verbonden aan de voormalige balie van Hasselt, het huidige balie Limburg, en sinds die datum ook aan ons kantoor. Hij volgde in 2011 een bijzondere opleiding jeugdrecht waardoor hij optreedt voor minderjarigen die voor de jeugdrechter verschijnen. In 2015 volgde hij eveneens een bijzondere opleiding cassatie in strafzaken, waardoor hij houder is van het vereiste getuigschrift voor deze procedures.

Raf Sterken specialiseert zich in het strafrecht, jeugdrecht en verkeers-en aansprakelijkheidsrecht. Hij legt zich eveneens toe op het personen-en familierecht en het landtransportrecht

Raf is actief lid van de netwerkorganisatie BNI en was eveneens van 2013 tot en met 2016 zittend bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie in Hasselt en in 2016-2017 van de Conferentie van de Jonge Balie Limburg.

Voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 werd hij verkozen als lid van de Raad van de Orde van de balie Limburg.

Argus advocaten


Johan Nulens

Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Handelsagentuur en zelfstandige samenwerkingsvormen, Vennootschapsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale zekerheidsrecht, strafrecht

Rene Kumpen

Specialisatie: Erfrecht, Verkeers – en aansprakelijkheidsrecht, Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Bemiddeling in familiezaken, Familiale vermogensplanning, Pachtrecht

Dirk Vandecasteele

Specialisatie: Bouw – en aannemingsrecht, Burgerlijke – en handelscontracten, Openbare aanbestedingen, Ondernemingen in moeilijkheden, Vennootschapsrecht

Veerle Scheys

Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Handelsagentuur en zelfstandige samenwerkingsvormen, Sociale zekerheidsrecht

Steven Vandebroek

Specialisatie: Algemeen strafrecht, Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Sociaal strafrecht, Sportrecht

Gert Damiaans

Specialisaties: Bouw – en aannemingsrecht, Burgerlijke – en handelscontracten, Informaticarecht, Intellectueel recht, Openbare aanbestedingen, Ondernemingen in moeilijkheden, Vennootschapsrecht

Vanessa Vliegen

Specialisatie: Verkeers – en aansprakelijkheidsrecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Personen- en familierecht, Jeugdrecht, Erfrecht, Bemiddeling in familiezaken, Familiale vermogensplanning, Pachtrecht

Mieke Liesens

Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Ambtenarenrecht, Sociale zekerheidsrecht

Raf Sterken

Specialisatie: Algemeen strafrecht, Verkeers- en aansprakelijkeidsrechtrecht, Transportrecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Personen- en familierecht, Jeugdrecht, Erfrecht

Veerle Nijs

Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Handelsagentuur en zelfstandige samenwerkingsvormen, Ambtenarenrecht, Sociale zekerheidsrecht

Ann Keunen

Specialisatie: Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Erfrecht, Personen- en familierecht, Jeugdrecht, Familiale vermogensplanning

Lisa Schildermans

Specialisatie: individueel en collectief arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht

Lennert Jeurissen

Specialisatie: erfrecht, familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, personen- en familierecht, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht.

© 2015 Argus Advocaten