Marc Vandeput


Specialisatie: Burgerlijke – en handelscontracten, Openbare aanbestedingen, Vennootschapsrecht, Onteigeningen, Projectbegeleiding, Subsidie-aanvragen, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Socio-economische vergunningen, Bouw- en milieuvergunningen, Bodemsanering

Marc Vandeput (°1953) studeerde in 1976 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij volgde een aanvullende studie Europees recht en werd op 1 september 1977 ingeschreven aan de balie in Hasselt. Hij was medeoprichter van het kantoor in 1982 en legt zich vanaf begin 2016 weer voltijds toe op Argus Advocaten.

Marc houdt zich bezig met burgerlijke en handelscontracten, openbare aanbestedingen, vennootschapsrecht en in het bijzonder in onteigeningen. Hij adviseert en ondersteunt ondernemingen, overheden en particulieren onder meer wat betreft bouw- en milieuvergunningen, socio-economische vergunningen, bodemsanering, intergemeentelijke samenwerking en subsidie-aanvragen.

Marc was van 2000 tot eind 2015 gedeputeerde voor de provincie Limburg met de bevoegdheden economie en Europa. Hij bekleedt tal van bestuurs- en voorzittersmandaten.

Argus advocaten


Johan Nulens

Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Handelsagentuur en zelfstandige samenwerkingsvormen, Vennootschapsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale zekerheidsrecht, strafrecht

Rene Kumpen

Specialisatie: Erfrecht, Verkeers – en aansprakelijkheidsrecht, Personen- en familierecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Bemiddeling in familiezaken, Familiale vermogensplanning, Pachtrecht

Dirk Vandecasteele

Specialisatie: Bouw – en aannemingsrecht, Burgerlijke – en handelscontracten, Openbare aanbestedingen, Ondernemingen in moeilijkheden, Vennootschapsrecht

Veerle Scheys

Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Handelsagentuur en zelfstandige samenwerkingsvormen, Sociale zekerheidsrecht

Steven Vandebroek

Specialisatie: Algemeen strafrecht, Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Sociaal strafrecht, Sportrecht

Gert Damiaans

Specialisaties: Bouw – en aannemingsrecht, Burgerlijke – en handelscontracten, Informaticarecht, Intellectueel recht, Openbare aanbestedingen, Ondernemingen in moeilijkheden, Vennootschapsrecht

Vanessa Vliegen

Specialisatie: Verkeers – en aansprakelijkheidsrecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Personen- en familierecht, Jeugdrecht, Erfrecht, Bemiddeling in familiezaken, Familiale vermogensplanning, Pachtrecht

Mieke Liesens

Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Ambtenarenrecht, Sociale zekerheidsrecht

Raf Sterken

Specialisatie: Algemeen strafrecht, Verkeers- en aansprakelijkeidsrechtrecht, Transportrecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Personen- en familierecht, Jeugdrecht, Erfrecht

Veerle Nijs

Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Handelsagentuur en zelfstandige samenwerkingsvormen, Ambtenarenrecht, Sociale zekerheidsrecht

Ann Keunen

Specialisatie: Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, Familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, Erfrecht, Personen- en familierecht, Jeugdrecht, Familiale vermogensplanning

Lisa Schildermans

Specialisatie: individueel en collectief arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht

Lennert Jeurissen

Specialisatie: erfrecht, familiaal vermogensrecht en samenwoningsrecht, personen- en familierecht, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht.

info@argusadvocaten.be

+32 (0)11 22 15 35

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 17 C
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten